Aino Sipari utnämnd till direktör för enheten för konsumenttjänster vid KM's avdelning för tjänsteproduktion

Pressmeddelande 01.07.2022 13.50 fi sv en

Specialsakkunnig Aino Sipari (Bold: Tomi Parkkonen)

Specialsakkunnig Aino Sipari har utnämnts till direktör för enheten för konsumenttjänster vid kommunikationsministeriets avdelning för tjänsteproduktion för tiden 30.8.2022–26.4.2023.

Sipari är direktör för enheten för konsumenttjänster under Sini Wiréns tre år långa tjänstledighet.

Enligt kommunikationsministeriets arbetsordning svarar enheten för konsumenttjänster för att konsumenterna tillhandahålls högklassiga, förmånliga och tillgängliga tjänster.

Ytterligare information:

Tiina Kaunisto, personaldirektör, tfn 040 751 1688, tiina.kaunisto@gov.fi