null Åk på en båtfärd!

Åk på en båtfärd!

Nyhet 21.07.2011 15.10 fi sv

Att färdas på vatten är ett utmärkt sätt att njuta av sommarnaturen. Trafiksäkerhetsverket Trafis tjänst Båtfärd är en träffpunkt för både båtfolk och andra som rör sig till sjöss samt också för tjänsteleverantörer och myndigheter. Tjänsten strävar också efter att svara på det ökade informationsbehovet inom båtlivet.

Båtfärd är en gratis social webbtjänst för båtfolk. Tjänsten grundar sig på kartunderlaget Google Maps. Privatpersoner, företag och samfund kan skapa egna användarprofiler på sidan och lägga till information och fotografier på tjänsten som underlättar planeringen av en båtfärd. Myndigheterna lägger till information om båttrafik och varningar från myndigheterna.

Grundläggande information om båtliv, farled och utrustning finns på tjänsten Veneily.fi. Webbsidan som Trafikverket och Trafi upprätthåller ger tips om hur man tryggt kan färdas till sjöss. Bestämmelser och instruktioner om båtliv hittas på tjänsten, och man kan till exempel kolla båtvädret precis innan man lägger ut.