Åland får en egen toppdomän på Internet

Pressmeddelande 29.09.2005 14.15 sv


Företag, samfund och privatpersoner med hemort eller hembygdsrätt på Åland skall i fortsättningen få rätt att använda den nya åländska toppdomänen ax i sina webbadresser. Regeringen överlämnade den 29 september en proposition till riksdagen med förslag om ändring av lagen om domännamn. Avsikten är att den nya lagen träder i kraft den 1 mars 2006.

Registreringen av det nya domännamnet ax skall följa samma principer som registrering och förvaltning av domännamnet fi. Beviljandet och upprätthållandet av domännamnsregistret handhas dock inte av Kommunikationsverket, utan av Ålands landskapsregering.

Ålänningar skall, om de så önskar, också i fortsättningen kunna ansöka om domännamn som slutar med Finlands landskod fi.

För närvarande har Åland ingen egen toppdomän i bruk. Många åländska företag, samfund och privatpersoner använder dock den sekundära domänen aland.fi som gemensamt domännamn. Beslut om att bevilja domäner under huvuddomänen aland.fi fattas av Ålands landskapsregering. Omkring 300 åländska domännamn har registrerats under aland.fi och ett tiotal nya registreringar görs varje månad.

Sekundära domäner (Second-Level Domain, SLD) anses inte ha samma status som toppdomäner (Top-Level Domain, TLD). Ålands landskapsregering vill därför så snabbt som möjligt ta i bruk landskapskoden ax som toppdomän. Man räknar med att det under det första året görs ungefär 1 000 registreringar under den nya landskapsdomänen. Användningen av domännamnet aland.fi föreslås upphöra och landskapsregeringens avsikt är att avgiftsfritt flytta användarna till den nya toppdomänen ax.


Ytterligare information:
konsultativa tjänstemannen Laura Vilkkonen, tfn 040 500 0817,
kanslichef Elisabeth Nauclér, Ålands landskapsregering, tfn 0457 313 52 71 eller
IT-chef Ronny Lundström, Ålands landskapsregering, tfn 018 25 224