Tillbaka

Ålcom beviljades nätkoncession för frekvensområdet 450 MHz på Åland

Ålcom beviljades nätkoncession för frekvensområdet 450 MHz på Åland

Nyhet 07.04.2016 15.38 fi sv

Statsrådet har beviljat en nätkoncession för frekvensområdet 450 megahertz i landskapet Åland. Koncessionen gick till Ålands Telekommunikation Ab (Ålcom). Koncessionen är i kraft till den 21 juni 2025.

Syftet med den nätkoncessionen är att främja tillgången till tjänster i det mobila bredbandsnätet på Åland. Det nya frekvensområdet ska betjäna i synnerhet skärgårdsområdena och aktörer som t.ex. Gränsbevakningsväsendet och rederierna.

Statsrådet fattade beslut om nätkoncessionen den 7. april 2016.