Alternativen att bygga Ringbanan skall kartläggas

Pressmeddelande 27.06.2006 18.37 sv

En utredning skall göras av möjligheterna att bygga Ringbanan. Kommunikationsministeriet har tillsatt en arbetsgrupp som skall göra ett förslag till hur förberedelserna för Ringbanan fortsätts.

Ringbanan, eller den så kallade Marja-banan, förbinder stambanan och Mårtensdalsbanan. Genom Ringbanan får Helsingfors banförbindelse till flygplatsen.

Arbetsgruppen skall undersöka olika alternativ att bygga och finansiera banan och rekommendera den modell man anser vara bäst. De alternativ som skall utredas är åtminstone den traditionella finansieringsmodellen och livscykelmodellen. Arbetsgruppens mandat räcker till slutet av januari 2007.

Avsikten med arbetet är att man uppdaterar informationen om bland annat kostnaderna för Ringbanan, effekterna av den och principerna för trafikeringen. Dessutom skall arbetsgruppen utreda Ringbanans betydelse för bostadspolitiken i huvudstadsregionen.

Kommunikationsminister Susanna Huovinen betonar att det i huvudstadsregionen med dess allt större trängsel är skäl att satsa på att utveckla särskilt kollektivtrafikförbindelserna.

- Då Ringbanan förverkligas ger den nya möjligheter för huvudstadsregionens bostadsproduktion och en effektivering av markanvändningen. Dessutom erbjuder den den hett efterlängtade banförbindelsen till flygplatsen, konstaterar Huovinen.

I rapporten från ministerarbetsgruppen för trafikinfrastruktur är Ringbanan placerad i den andra korgen för trafikprojekt, alltså bland projekt som inleds 2008-2013. Beslutet om finansieringen av Ringbanan kunde göras redan i rambudgeten för 2008.
Ytterligare information:
byggnadsrådet Mikko Ojajärvi, tfn 0400 438 520
statssekretereare Perttu Puro, tfn 040 779 3436