null Ämbetsverken inom trafikförvaltningen inledde sin verksamhet

Ämbetsverken inom trafikförvaltningen inledde sin verksamhet

Nyhet 01.01.2010 07.00 fi sv en

Ämbetsverken inom kommunikationsministerets trafikförvaltning slogs från årets början ihop till två ämbetsverk: Trafikverket och Trafiksäkerhetsverket.

Till Trafikverkets verksamhetsområde hör uppgifterna från Banförvaltningscentralen, Vägförvaltningen och Sjöfartsverket, med undantag av sjösäkerhetsfunktionerna.

Trafikverkets verksamhetsområde täcker hela trafiksystemet och alla trafikformer utom luftfarten. Ämbetsverkets uppgift är att se till att Finland har ett trafiksystem som betjänar medborgarnas och näringslivets behov att färdas och sköta transporter, som fungerar och som är energieffekivt, miljövänligt och säkert.

Till Trafiksäkerhetsverkets verksamhetsområde hör uppgifterna från Fordonsförvaltningscentralen, Luftfartsförvaltningen och Järnvägsverket samt Sjöfartsverkets sjösäkerhetsfunktioner.

Trafiksäkerhetsverket är den ansvariga förvaltnings- och säkerhetsmyndigheten för reglerings- och övervakningsuppgifter som gäller trafiksystemet. Trafiksäkerhetsverkets uppgift är att främja säkerheten i trafiken och en hållbar utveckling av trafiksystemet, samt att producera myndighetstjänster för trafiken.