Andelen inhemska tv-program har sjunkit till 35 procent

Nyhet 10.06.2010 15.10 fi sv

Andelen inhemska tv-program som sänds i antennätet har sjunkit från över 50 procent 2008 till 35 procent 2009. Nästan alla de tio riksomfattande avgiftsfria kanalerna har minskat sina sändningar av inhemska program.

Räknat i mängd var underhållning och sport de programtyper som innehöll den största andelen inhemsk produktion.

Resultaten framgår ur kommunikationsministeriets årliga undersökning av televisionsutbudet, som genomfördes för första gången år 2000. I undersökningen granskades tio riksomfattande kanaler, det vill säga TV1, TV2, FST5, Teema, MTV3, Subtv, Fyran, JIM, Urheilukanava och The Voice / TV Viisi.

Av kanalerna med brett utbud var TV1 mest faktabetonad: av programmen var 60 procent faktabetonade och resten underhållningsbetonade. Över hälften av programmen i TV1 hade inhemskt ursprung.

Också FST5 hade brett utbud och faktabetoning. Av programutbudet var 57 procent faktabetonat. Andelen inhemska program hade sjunkit ordentligt sedan året innan och var 46 procent. Vid sidan av faktaprogrammen var barnprogrammens och den utländska fiktionens andelar stora.

Undersökningen utfördes vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet.