Andelen nordamerikanska tv-program ökade ifjol

Nyhet 14.08.2014 12.44 fi sv en

Undervisnings- och kommunikationsminister Krista Kiuru (Foto: Kommunikationsministeriet)

Andelen nordamerikanska tv-program ökade ifjol, medan antalet inhemska program minskade ytterligare. Detta framgår av en utredning som kommunikationsministeriet låtit göra. 45 procent av de rikstäckande gratiskanalernas utbud utgjordes av nordamerikanska tv-program, medan de inhemska programmens andel stannade på 32 procent.

Andelen program som producerats i Norden (4 %) och övriga Europa (16 %) minskade också.

Enligt rapporten Finländskt tv-utbud 2013 var det liksom tidigare år Yles kanaler som visade många av de inhemska programmen. Av de kommersiella kanalerna var det endast MTV3 och Sexan som visade fler inhemska program än nordamerikanska.

Undervisnings- och kommunikationsminister Krista Kiuru anser trots detta att den inhemska produktionen fortsättningsvis är en viktig del av det finländska tv-utbudet.

- I Yles programutbud är till exempel mer än hälften inhemskt, vilket tryggar ett mångsidigt och högklassigt tv-utbud även i fortsättningen.