null Ändring av körkortsförordningen preciserar bestämmelserna om förarutbildning

Ändring av körkortsförordningen preciserar bestämmelserna om förarutbildning

Pressmeddelande 13.06.2018 16.00 fi sv

Statsrådet har utfärdat en förordning genom vilken bestämmelserna i den nya förordningen om körkort preciseras. De mer detaljerade bestämmelserna gäller bland annat omfattningen av utbildningen och minimimängden körundervisning enligt lagen. Förordningen träder i kraft samtidigt med körkortslagen, dvs. den 1 juli 2018.

Den som avlägger sitt första körkort ska genomgå en teoriundervisning i trafikens grunder som omfattar fyra timmar. Minimimängden körundervisning för körkort i kategori B (personbil) är tio timmar och vid avläggande av körkort för motorcykel fem timmar. Utbildningen för kategori B i upptäckande av risker omfattar åtta timmar, av vilket minst hälften ska ges i form av körundervisning.

Möjligheten att använda simulator i den lagstadgade körundervisningen ökar till hälften av minimimängden. Körundervisningen inom ramen för utbildning i upptäckande av risker kan delvis ges med simulator och därför ska en del genomföras som praktiska övningar. Användningen av simulator i teoriundervisning och annan körundervisning begränsas inte.

I förordningen ingår inte några ändringar som gäller tunga fordon, eftersom körkortskraven för tunga fordon behandlas som en helhet i den tredje fasen av lagen om transportservice, som för närvarande är på remiss.

Ytterligare information
Maija Ahokas, enhetsdirektör, tfn 0400 316 178
Eija Maunu, regeringsråd, tfn 040 716 4140