null Ändringar i körkortsförordningen på kommande

Ändringar i körkortsförordningen på kommande

Pressmeddelande 12.08.2020 15.35 fi sv en

Kommunikationsministeriet bereder ändringar i statsrådets förordning om körkort. Bakgrunden till ändringarna är ett EU-direktiv. Ministeriet ber om utlåtanden om utkastet till förordning. Remisstiden löper ut den 8 september 2020.

Enligt körkortslagen får en person som avlägger körprovet för förarexamen eller manöverprovet med ett automatväxlat fordon i regel köra endast ett automatväxlat fordon som motsvarar examenskategorin.

Ett undantag utgörs av körrätt för kategorierna C, CE, D och DE, om personen tidigare har avlagt ett körprov för någon av de fordonskategorier som anges i förordningen med ett manuellt växlat fordon. Det föreslås att körkortskategorierna BE, C1, C1E, D1 och D1E som berättigar till körrätt för framförande av fordonskombinationer fogas till dessa undantag.

Eftersom tunga fordon för närvarande vanligen är automatväxlade underlättar reformen tillgången till examensfordon och ökar möjligheten att använda eget fordon i körprov.

Dessutom föreslås det att kraven på examensfordon ändras i fråga om motorcykel i kategori A2. Genom ändringen av förordningen uppdateras kraven på examensfordonens kubikvolym så att de motsvarar nuläget och underlättas tillgången till examensfordon. I och med ändringen kan även de som utbildats inom försvarsmakten få körrätt för kategori A2.

Vad händer härnäst?

Remisstiden för utkastet till förordning går ut den 8 september 2020. Begäran om utlåtande har publicerats på www.utlåtande.fi.

Alla organisationer och medborgare kan lämna remissyttranden på webben på adressen www.utlåtande.fi eller via e-post till adressen kirjaamo@lvm.fi. Efter remissbehandlingarna fortsätter beredningen av förordningarna som tjänsteuppdrag.

Ytterligare information

Saara Louko, specialsakkunnig, tfn 050 530 1472 (12–18.8)

Monika Mutanen, överinspektör, tfn 050 478 4820 (31.8–8.9)

Sini Wirén, enhetsdirektör, tfn 040 507 0916.