Ändringar i lagen om enskilda vägar och i lotsningslagen till följd av coronan

Pressmeddelande 11.03.2021 13.17 fi sv en

(Foto: Shutterstock)

Det kommer att göras ändringar i lagen om enskilda vägar och i lotsningslagen på grund av coronaepidemin. Republikens president har för avsikt att stadfästa lagarna så att de träder i kraft den 12 mars 2021.

Genom ändringen av lagen om enskildavägar kommer det att tillåtas att väglagens stämmor ordnas elektroniskt även i sådana situationer där väglagens stadgar inte möjliggör detta eller ett separat beslut om saken inte har fattats vid väglagets stämma.

Genom ändringen strävar man också efter att förhindra spridningen av covid-19 så att väglagsstämmor helt eller delvis kan ordnas som distansmöten på ett sätt som lämpar sig för respektive väglag. Mötesarrangören kan bestämma att förhandsanmälan ska göras för deltagande på distans.

Genom ändringen av lotsningslagen utvidgas prövningsrätten temporärt för Transport- och kommunikationsverket när verket fattar beslut om beviljande av nya styrsedlar för lotsar och linjelotsbrev samt om förlängning av giltighetstiden för gällande persontillstånd för lotsning. Till exempel provlotsningar kan skjutas upp till en senare tidpunkt. Ändringen i lotsningslagen gäller till och med den 30 juni 2021.

I lagen om transportservice görs dessutom en teknisk ändring där man uppdaterar det tidigare Traffic Management Finland Ab:s firmanamn. Bolagets nya firmanamn är Trafikstyrningsbolaget Fintraffic Ab.

Ytterligare information:

Mervi Karhula, trafikråd, tfn 040 041 5976 (lagen om enskilda vägar)

Katja Peltola, överinspektör, tfn 050 530 2175 (lotsningslagen)

Rita Linna, regeringsråd, tfn 040 582 9699 (lagen om transportservice)