null Ändringar i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation

Ändringar i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation

Pressmeddelande 21.02.2018 13.32 fi sv

Förbudet mot telefonmarknadsföring av mobiltelefonabonnemang och teleföretags rätt att behandla uppgifter i fall av missbruk som har ett samband med kommunikationstjänster har setts över i samband med regeringens spetsprojekt för smidigare författningar.

Det tidsbundna förbudet mot telefonmarknadsföring av mobiltelefonabonnemang föreslås bli förlängt med tre år, till den 1 juli 2021. Telefonmarknadsföringen av mobiltelefonabonnemang förbjöds för första gången år 2012 i syfte att skydda konsumenterna mot störande marknadsföring. Det är nu tredje gången som förbudet mot telefonmarknadsföring föreslås bli förlängd.

Dessutom föreslås det att teleföretags möjligheter att behandla personuppgifter i fall av vissa brott skulle införas i lag. Den föreslagna ändringen har ett samband med att de behandlingstillstånd som datasekretessnämnden beviljat teleföretag upphör i och med att EU:s allmänna dataskyddsförordning träder i kraft den 25 maj 2018. Det föreslås att teleföretag ska få behandla personuppgifter för att skydda sig själv, kunderna och andra teleföretag mot eventuella skador eller förluster.

Vad händer härnäst?

Lagutkastet har sänts på remiss. Remisstiden löper ut den 13 mars 2018. Kommunikationsministeriets begäran om utlåtande finns på www.lausuntopalvelu.fi/SV. Efter remissbehandlingen fortsätter beredningen av lagen som tjänstemannauppdrag. Alla organisationer och medborgare är välkomna att lämna ett remissyttrande.

Ytterligare information:

Johanna Tuohino, konsultativ tjänsteman, johanna.tuohino@lvm.fi, 050 411 7068