null Anslagen för kollektivtrafik till de regionala centralerna

Anslagen för kollektivtrafik till de regionala centralerna

Nyhet 25.02.2010 17.26 fi sv

Närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM) tilldelas statliga anslag på 40,6 miljoner euro för inköp och utveckling av tjänster inom kollektivtrafiken samt för nedsättning av biljettpriserna. I år är det fördelade anslaget knappt en miljon mindre än 2009, då medlen anvisades länsstyrelserna.

Statsrådet beslutade om anslagskvoterna för kollektivtrafiken den 25 februari 2010.

Anslagen kvoteras nu till de nio NTM-centraler som har full service. I kvoteringen har man säkrat att varje NTM-central till sitt förfogande har att anslag som utgör minst 91 procent av det som användes 2009.