null Ansökan öppen för stöd till museer och samfund 2015

Ansökan öppen för stöd till museer och samfund 2015

Nyhet 15.01.2015 15.33 fi sv

En gammal bil (Bild: Rodeo)

Kommunikationsministeriet har anslagit bidrag till stöd för trafik- och kommunikationsområdets museer samt för trafik- och kommunikationsorganisationers projekt för 2015. Ansökningstiden löper ut den 2 februari 2015 kl. 16.15.

Bidrag till museer beviljas för byggnadsprojekt och andra utvecklingsinvesteringar samt till stöd för informationsverksamhet och internationellt samarbete. Stödet riktas till de museer som är mest betydande och som till sin omfattning är representativa och håller hög klass.

Anslagen till stöd för verksamheten i samfund inom trafikområdet allokeras utgående från samfundets allmännyttiga syfte och verksamhet.

Bidrag till samfund inom kommunikationsområdet beviljas till projekt som främjar utvecklingen av digitala tjänster och säker användning av dessa, självregleringsåtgärder samt kommunikationsberedskap.