Antti Vehviläinen blir generaldirektör för Trafikverket

Nyhet 13.12.2012 14.07 fi sv en

Statsrådet har den 13 december 2012 utnämnt ekonomie magister Antti Vehviläinen till generaldirektör för Trafikverket. Hans ämbetsperiod börjar den 1 januari 2013 och fortsätter till den 31 december 2017.

Antti Vehviläinen kommer från Stora Enso Abp där han har innehaft positionen som logistikdirektör sedan 1993.