Användarna är nöjda med fastighetsanslutningarna

Pressmeddelande 04.05.2005 12.27 sv

Användarna är mycket nöjda med fastigheternas gemensamma bredbandsanslutningar. Av finländarna bor sju procent i hushåll med fastighetsanslutning. Det förmånliga priset avgör vanligen anskaffningen.

Kommunikationsministeriet lät göra en undersökning av hur vanliga fastighetsanslutningarna är och vilka erfarenheter användarna har. Undersökningen är en fortsättning på utredningar där man granskat bredbandsförbindelser som genomförts med olika teknik.

Fastighetsanslutningar fanns vid årsskiftet i 150 000-160 000 hushåll. Fastighetsanslutningen intresserar utöver det. Av de finländare som saknar anslutning skulle nästan var fjärde vilja skaffa en sådan.

Fördelen med fastighetsanslutningar är det förmånliga priset. Anslutningens pris per hushåll blir kring 10 euro per månad då bostadsbolaget äger utrustningen och bara abonnerar på Internet-trafiken av operatören. Då operatören äger utrustningen är priset på anslutningarna som lägst cirka 20 euro i månaden.

De som svarade på förfrågan ansåg att fastighetsanslutningarna är lätta att använda och förbindelserna är tillräckligt snabba för vanligt Internetbruk. För företagsbruk och spel ansågs anslutningarna inte lämpa sig. Med fastighetsanslutning är hastigheten på förbindelsen som kommer till bostaden i praktiken högst 1 megabit per sekund.

Den övervakande person som ser till att fastighetsanslutningarna fungerar är ofta en invånare i bostadsbolaget, vilket gör det lättare att få användarstöd.

Anskaffningen av fastighetsanslutning till ett bostadsbolag kan vara besvärlig på grund av att parternas ansvarsfördelning är oklar och verksamhetsmodellerna är mångskiftande. Kund för anslutningen kan vara endera bostadsbolaget eller varje användare och anslutningens utrustning kan ägas av endera operatören eller bostadsbolaget.

Också bostadsbolagets beslutsfattningsmodell och disponenternas ovillighet att sköta fastighetsanslutningen kan ställa till problem då man skaffar fastighetsanslutning. De intervjuade disponenterna önskade att operatörerna skulle ta ett större ansvar för skötseln av fastighetsanslutningen.


Internet och fastighetsanslutningar: fördelar och nackdelar med delade bredbandsanslutningar ur användarnas synvinkel (Kiinteistöliittymien ominaispirteet: Jaettujen laajakaistaliittymien hyödyt ja haitat käyttäjälle). Kommunikationsministeriets publikationer 36/2005. Försäljning Edita Abp, tfn 0204 5005; för pressen från KM:s informationsenhet, tfn (09) 160 28332 eller info@mintc.fi. Publikationen finns i pdf-form på ministeriets webbsidor www.mintc.fi

Ytterligare information: kommunikationsråd Kari T. Ojala, tfn 0400 812 509
forskare Mikael Åkermarck, tfn (09) 160 28396, 0400 533 847