null Användningen av servicevägen vid Saima kanal och inspektionerna av finska fartyg i ryska hamnar

Användningen av servicevägen vid Saima kanal och inspektionerna av finska fartyg i ryska hamnar

Pressmeddelande 16.01.2018 15.45 fi sv en

Bussar i internationell reguljär busstrafik får åter använda servicevägen vid Saima kanal och Nuijamaa gränsstation.

Den trafikbegränsning som tidigare påfördes på servicevägen gäller endast bussar som går i tillfällig trafik, till exempel beställda transporter. Begränsningen gäller busstrafik från Finland till Ryssland och vice versa under tiden 11.12.2017–31.3.2018.

Kommunikationsministeriets kanslichef Harri Pursiainen diskuterade frågan i dag med Rysslands vice transportminister Sergei Aristov. Aristov berättade att effekterna av de begränsningar som gäller den övriga busstrafiken kommer att utvärderas och vid behov kan hela beslutet ses över.

Under diskussionen behandlades även frågan om de ökade inspektionerna och stopparna av finska fartyg i ryska hamnar. Enligt Aristov har Ryssland nu lagt in mer resurser på inspektionen av fartyg.

De finska och ryska sjöfartsmyndigheterna kommer att gå igenom vart och ett av de fall där ett finskt fartyg har inspekterats eller stoppats. Dessutom diskuteras hur de finska och ryska inspektionsmyndigheterna skulle kunna utveckla sin kommunikation och etablera en regelbunden dialog.

Ytterligare information:

Harri Pursiainen, kanslichef, tfn 0295 342 389

Förfrågningar som gäller servicevägen vid Saima kanal: Seppo Kykkänen, byråchef, tfn 0400 152 868