null Anvisningar för bedömning av säkerheten på bangårdar med farligt gods

Anvisningar för bedömning av säkerheten på bangårdar med farligt gods

Nyhet 23.03.2010 15.53 fi sv

Kommunikationsministeriet har sammanställt anvisningar för bedömningen av de säkerhetsutredningar som görs av bangårdar där man hanterar farligt gods. Målet är att de nya anvisningarna ska främja säkerhetsbedömningen av bangårdarna och skapa en enhetlig uppfattning av den rådande säkerhetsnivån för järnvägstransporterna.

De aktörer som sköter transporter av farliga ämnen bör sammanställa en säkerhetsutredning åt den övervakande myndigheten. Säkerhetsutredningen ger viktig information också åt andra myndigheter som har att göra med verksamheten, så som det lokala räddningsverket, närings-, trafik- och miljöcentralen samt planläggaren.

De nya anvisningarna täcker bedömningen av säkerhetsutredningen av bangården som ett självständigt dokument och jämfört med bangårdens faktiska säkerhetsnivå. I anvisningarna ingår också checklistor och exempel på hur den som hanterar farligt gods kan påvisa att säkerheten är under kontroll.

Rapporten (på finska) om bedömning och övervakning av säkerheten på bangårdar där man hanterar farligt gods finns att läsa på ministeriets webbplats.