Arbetet för att utveckla statens trafiknät kör igång

Pressmeddelande 18.04.2016 13.08 fi sv en

Kommunikationsministeriet inleder beredningen av en reform för att utveckla trafiknätet och finansieringen av det. Målet är att skapa en ekonomiskt hållbar verksamhetsmodell som ger verktyg för att underhålla och utveckla trafiknätet på ett långsiktigt sätt.

Under projektets gång utreds möjligheterna att låta ett statsbolag svara för underhåll och utveckling av det statligt ägda trafiknätet. Avsikten är att statsbolaget ska kunna inleda sin verksamhet vid ingången av 2018.

Statens trafiknätsbolag avses i huvudsak finansiera sin verksamhet med kundavgifter som fastställs på basis av användningen av trafiknätet. Syftet är att kundavgifterna ska ersätta en del av de nuvarande skatterna och avgifterna inom trafiken.

Förvaltningen av trafiknätet i bolagsform kräver lagstsiftning för att skydda såväl kundernas som samhällets intressen. De uppgifter som gäller utveckling och underhåll av trafikleder och som i dagsläget sköts av Trafikverket kommer att flyttas över till det nya statsbolag som grundas.

Om statens trafikleder förvaltas av ett statsbolag bedöms användningen av de tillgångar som är bundna till trafiklederna bli effektivare, vilket i sin tur väntas säkerställa stora utvecklingsinvesteringar och ge kunderna bättre trafiktjänster. Samtidigt stärks den offentliga ekonomins bärkraft.

- Målet med reformen är att skapa hållbarhet och att öppna nya möjligheter för finansieringen av investeringar i trafiknätet. Det är till exempel en klar fördel om kunderna i fortsättningen endast betalar för de tjänster de faktiskt använder, säger minister Berner när hon berättar om bakgrunden till projektet.

Genom att reformera finansieringen och beskattningen av trafiken kan vi också påskynda förnyelsen av fordonsparken. Bestämmelser om kundavgifter bör utfärdas genom lag och i detta sammanhang gäller det att se till att informationssäkerheten och dataskyddet håller hög nivå.

Ytterligare information

Anne Berner, kommunikationsminister, tfn 09 160 28320

Juhapekka Ristola, överdirektör, tfn 0400 788 530