Arbetet i den arbetsgrupp som dryftar vägavgifterna fortsätter

Nyhet 02.09.2013 16.34 fi sv

Kommunikationsministeriets arbetsgrupp som utreder rättvis och intelligent trafik har inte än slutfört sitt arbete och arbetsgruppen har inte heller lagt fram några färdiga förslag. Under våren och början av hösten har arbetsgruppen gjort jämförelser och beräkningar av olika modeller för att införa vägavgifter. Mandattiden för arbetsgruppen som leds av Jorma Ollila fortsätter till slutet av detta år.

Kommunikationsministeriet har nästa år för avsikt att inleda ett försöksprojekt med avgiftssystem, i vilket förutom bilister även företag som specialiserat sig på intelligent trafik kan delta som tjänsteleverantörer. Regeringen fattade beslut om att inleda försöksprojektet i samband med regeringens ramförhandlingar i våras. Beredningen av försöksprojektet fortsätter och ministeriet bör ännu fatta finansieringsbeslut i ärendet. Om försöksprojektet informeras senare under hösten då beredningen har framskridit.

Arbetsgruppen som utreder rättvis och intelligent trafik har under beredningens gång ordnat flera intressentgruppsmöten, varav ett i dag.

Ytterligare information:
Mikael Nyberg, regeringsråd, tfn 040 837 8794