Arbetsgrupp: Förarutbildning för B-körkort redan vid 16 års ålder

Nyhet 25.04.2014 10.31 fi sv

Bilar i kö (Foto: Rodeo)

Förarutbildningen för personbil kan bygga på ett examensbaserat system. Nya undervisningsmetoder och -möjligheter kan utnyttjas bättre än i nuläget. Det här anser Kommunikationsministeriets arbetsgrupp som har utrett utvecklingen av utbildningen för förar- och yrkeskompetens.

Arbetsgruppen föreslår att man ska få inleda förarutbildning för B-körkort redan vid 16 års ålder. I stället för det nuvarande undervisningssystemet i många faser ska man övergå till ett enfasigt system.

Enligt arbetsgruppen borde man så snart som möjligt börja utnyttja simulatorundervisning i förarutbildningen för körkort för kategori B. Dessutom föreslås det att de kortvariga körkorten ska slopas inom en snar framtid.

Tvåhjulsfordon, mopedbilar och personbilar övergår till det examensbaserade systemet. Systemet möjliggör en undervisning som svarar på de individuella behoven och ett mångsidigare utbud av undervisning i bilskolorna. Kunskaperna kan även inhämtas till exempel i samband med den grundläggande utbildningen eller utbildning på andra stadiet. Enligt arbetsgruppen bör man även utreda möjligheterna till en regionalt eller tidsmässigt begränsad körrätt.

Trafik- och kommunminister Henna Virkkunen anser att arbetsgruppen har gjort ett gott och välgrundat arbete.

- Det är på sin plats att körundervisningen ändras till att motsvara dagens behov. Det ska vara möjligt att tillämpa nya metoder och möjligheter i undervisningen och att anpassa inlärningen efter vars och ens behov, konstaterar Virkkunen.