null Arbetsgrupp föreslår stöd åt kommersiella tv-nyheter

Arbetsgrupp föreslår stöd åt kommersiella tv-nyheter

Nyhet 01.03.2017 16.11 fi sv en

TV, nyheter (Bild: Rodeo)

En arbetsgrupp tillsatt av kommunikationsministeriet föreslår att den kommersiella televisionens nyhetsverksamhet ska få stöd.

Gruppen föreslår ett tillfälligt, treårigt stödprogram som ska antingen riktas till enskilda projekt eller fastställas som en viss procentandel av kostnaderna för produktionen av nyhets- och aktualitetsinnehåll. Stödet är avsett för aktörer som har programkoncession för verksamhet som tjänar allmänintresset, alltså kanaler med public service.

Enligt arbetsgruppen är ett tillfälligt stöd motiverat för att bevara pluralistiska medier. Stödet skulle säkerställa att det även i fortsättningen finns tv-nyhetsverksamhet som i minst samma uträckning som i dag når en bred publik och erbjuder ett alternativ till Rundradion. Gruppen påpekar också att publiken för den kommersiella televisionens nyhets- och aktualitetsinnehåll delvis skiljer sig från Rundradions publik.

Arbetsgruppen överlämnade sin slutrapport till kommunikationsminister Anne Berner den 1 mars 2017.