null Arbetsgrupp hoppas på smidigare godkännande av reklamskyltar längs landsvägarna

Arbetsgrupp hoppas på smidigare godkännande av reklamskyltar längs landsvägarna

Nyhet 25.02.2010 15.53 fi sv

Trafikverket, närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland samt Finlands Företagare har på begäran av trafikministern tillsammans kartlagt sätt att utveckla tillståndsförfarandet för landsvägsreklam i en smidigare riktning.

Arbetsgruppen överlämnade sin promemoria med åtgärdsförslag till minister Anu Vehviläinen den 25 februari 2010.

Arbetsgruppen föreslår att man kan tillåta ett större lokalt övervägande då undantagstillstånd för reklamskyltar beviljas. Det här kan göras utan att man ändrar lagstiftningen, genom en omtolkning av den nuvarande landsvägslagen.