Arbetsgrupp: I första hand en förbättring av kustbanan

Pressmeddelande 06.06.2006 11.35 sv

En utveckling av tågförbindelsen mellan Åbo och Helsingfors bygger tills vidare på att den nuvarande banan görs bättre och snabbare. I långtidsplanerna för markanvändningen bör man dock beakta en ny snabb tågförbindelse som går via Lojo.

Förslagen ingår i rapporten från uppföljnings- och styrningsgruppen för utredningen av ELSA-banan. Gruppen överlämnade rapporten till kommunikationsminister Susanna Huovinen den 6 juni.

Även om direktbanan ELSA enligt rapporten inte är ett projekt för den närmaste framtiden, är den strategiskt viktig för Finlands trafiksystem. Den preliminära planeringen av banan inleds omedelbart. Markanvändningens behov bestämmer planeringens omfattning.

På avsnittet Lojo-Esbo går banan enligt Nylands landskapsplan längs motorvägen. På avsnittet Lojo-Salo skall Banförvaltningscentralen och planeringsmyndigheterna utreda dragningen.

Rapporten stöder inte en banförbindelse för hög hastighet, där tågen kunde ha nått en hastighet av 300 kilometer i timmen. Det är inte heller nödvändigt att bereda sig på alternativet att banan skulle gå från Lojo via Helsingfors-Vanda flygplats till Helsingfors.

Tätortstrafiken mellan Åbo och Salo bör enligt uppföljnings- och styrningsgruppen utvecklas så att man bereder sig på att bygga ett dubbelspår. Man kan avstå från att räta ut banavsnittet mellan Pemar och Pikis.

Ordförande för uppföljnings- och styrningsgruppen har varit landshövdingen i Västra Finlands län Rauno Saari. I gruppen har funnits representanter för näringslivet, kommunerna längs banan samt Västra Finlands och Nylands förbund. Banförvaltningscentralens utredningsarbete användes som bas för beredningen av rapporten.

Arbetsgruppen var enhällig i fråga om slutledningarna i rapporten. Ministeriet förbereder fortsatta åtgärder utgående från arbetsgruppens ståndpunkt.Ytterligare information:
landshövding Rauno Saari (länsstyrelsen i Västra Finlands län), tfn 0205 17 2001
överingenjör Mikko Ojajärvi (KM), tfn (09) 5840 5124 eller 0400 438 520
överingenjör Juha Parantainen (KM), tfn (09) 160 28383 eller 040 756 9601


Uppföljnings- och styrningsgruppens rapport (på finska) finns att läsa på adressen www.mintc.fi/julkaisusarja