Arbetsgrupp: Obligatorisk undervisning för mopedkörkort

Pressmeddelande 12.06.2008 13.32 fi sv

En arbetsgrupp vid kommunikationsministeriet föreslår att man ska kunna få mopedkörkort endast efter obligatorisk undervisning. Det ska krävas 4-6 teorilektioner, minst två lektioner i att hantera mopeden och minst fyra körlektioner i trafiken. Förutom det nuvarande teoriprovet föreslår man att ett hanteringsprov ska höra till körkortsexamen.

Bakom arbetsgruppens förslag ligger en strävan att förbättra säkerheten vid mopedkörning. Antalet mopeder och samtidigt antalet mopedolyckor som lett till personskador har ökat kraftigt under de senaste åren.

I förslaget förblir åldersgränsen för mopedkörkort oförändrad, alltså 15 år. Med kortet ska man tills vidare få köra också lätta fyrhjulingar (mopedfyrhjuling, mopedbil), men kraven för körkort kan i fortsättningen skiljas åt.

Man ska kunna avlägga mopedkörkortet endera i bilskola eller med undervisningstillstånd. Undervisningstillståndet förutsätter bland annat att läraren har ett ikraftvarande körkort av klass A1 eller A och minst tre års körerfarenhet.

De föreslagna reformerna skulle höja kostnaderna för att skaffa ett mopedkörkort. För närvarande får man ett kort för 90 euro. Ett mopedkörkort som avläggs i bilskola skulle kosta uppskattningsvis 400-500 euro och med undervisningstillstånd skulle det kosta 150-200 euro. Å andra sidan skulle eleven kunna räkna en del av mopedundervisningen till godo under senare bilskolundervisning.

Arbetsgruppen föreslår att man börjar bereda de lagändringar som krävs under hösten. Med den tidtabellen kan förändringarna genomföras under våren 2009.

Förutom kommunikationsministeriet var inrikesministeriet, den lokala polisen, Fordonsförvaltningscentralen, Trafikskyddet och Bilskolförbundet representerade i arbetsgruppen. Arbetsgruppens promemoria sänds nu på remissbehandling, som avslutas den 22 augusti.


Ytterligare information
regeringsrådet Anna-Liisa Tarvainen, tfn (09) 160 28629, 0400 665 395