Tillbaka

Arbetsgrupp om uppbindning: Användningen av tjänsterna har ökat – problem med konsumentavtalen

Arbetsgrupp om uppbindning: Användningen av tjänsterna har ökat – problem med konsumentavtalen

Pressmeddelande 10.03.2008 12.16 sv

En arbetsgrupp vid kommunikationsministeriet anser att väl organiserad uppbindning av mobiltelefoner och anslutningar leder till att kunderna lättare tillägnar sig nya elektroniska tjänster. Vissa avtalsvillkor och svårigheten att jämföra olika priser har emellertid lett till problem för kunderna.

Arbetsgruppen undersökte hur uppbindningen inverkar på bl.a. kommunikationstjänsternas pris och konsumentens ställning. Gruppen överlämnade sin utredning till ministeriet den 10 mars.

Försäljningen av anslutningar tillsammans med tredje generationens (3G) mobiltelefoner blev tillåten år 2006, men tillståndet gäller endast temporärt fram till slutet av mars 2009. Avsikten med lagen har varit att man vill främja informationssamhällets tjänster, som är lättare och bättre tillgängliga över de mer utvecklade 3G-näten.

Målet är nått eftersom dataöverföringen klart har ökat under 2006 och 2007. Den ger en bild av hur många som använder tilläggstjänsterna.

Problemen med uppbindningen har visat sig vara svårigheten att jämföra priser och de till vissa delar oklara avtalsvillkoren. Prisjämförelserna försvåras av att antalet olika prissättningsmodeller och paketlösningar har ökat betydligt.

Enligt arbetsgruppen bör man i avtalen exaktare definiera hurdana villkor för ersättningar, uppsägning och hävning av avtalet som ska tillämpas då man är tvungen att häva uppbindningsavtalet till exempel på grund av att kunden insjuknat eller blivit arbetslös. Det finns också sådant som bör förbättras beträffande hanteringen av fel i telefonerna och anslutningarna. Ansvaret har bollats fram och tillbaka mellan operatören och försäljaren.

Kommunikationsministeriets arbetsgrupp bestod av representanter för mobiltelefonoperatörerna, tillverkarna, handelsmännen, Kommunikationsverket, Konkurrensverket och Konsumentverket.

Arbetsgruppen hade inte i uppgift att överväga om uppbindningen bör fortsätta. Under arbetets gång kom det fram synpunkter som talade både för och emot en fortsättning. Konsumentverket lämnade ett uttalande i utredningen, där man konstaterar att uppbindningen har fört med sig nya och olösta problem för konsumenterna. Konsumentverket vill hellre göra det lättare att skaffa en 3G-telefon genom att man utvecklar alternativa sätt att finansiera apparaten.


Ytterligare information:

arbetsgruppens ordförande Rainer Salonen, tfn. (09) 160 28395, 0400 812 508