null Arbetsgrupp: sätt fart på den elektroniska faktureringen

Arbetsgrupp: sätt fart på den elektroniska faktureringen

Nyhet 29.01.2009 17.19 fi sv en

Enligt en arbetsgrupp som gjort en utredning av elektronisk fakturering bör användningen av elektroniska fakturor vara så smidig som möjligt, så att den blir vanligare både bland de små och medelstora företagen och bland konsumenterna.

Enligt arbetsgruppen är det viktigt att konsumenterna uppmuntras att ta i bruk elektroniska fakturor. Konsumenternas kunnande om elektronisk fakturering bör också främjas till exempel genom att man berättar om vilka tjänster det finns och vilken nytta det är med elektronisk fakturering.

Det här framgår ur slutrapporten från den arbetsgrupp som kommunikationsminister Suvi Lindén tillsatte i våras. Utredningen har gjorts som en del av arbetet inom delegationen för Vardagens informationssamhälle.