Arbetsgrupp ska bedöma fördelningen av Yle-skatten

Nyhet 12.05.2017 13.05 fi sv

Kommunikationsministeriet har tillsatt en parlamentarisk arbetsgrupp för att bedöma fördelningen av Yle-skatten. Avsikten är att sänka Yle-skatten för låginkomsttagare.

Arbetsgruppen ska bedöma hur skatten fördelas mellan olika inkomstklasser och lägga fram ett förslag till ändring av lagen om rundradioskatt så att beskattningen lindras i de lägre inkomstklasserna och en större del av låginkomsttagare än för närvarande slipper betala skatten. Arbetsgruppens uppdrag gäller inte fastställande av Yles uppgifter eller finansieringsnivån.

Arbetsgruppens ordförande är riksdagsledamot Kaj Turunen från Sannfinländarna. Arbetsgruppens mandattid går ut den 3 juni.