Arbetsgrupp utforskar Rundradions framtid

Nyhet 02.11.2015 11.10 fi sv en

Bild: Rodeo

Kommunikationsministeriet har tillsatt en parlamentarisk arbetsgrupp för att se över Rundradion Ab:s allmännyttiga uppgift och finansiering.

Ordförande för arbetsgruppen är Arto Satonen, riksdagsledamot och ordförande för Samlingspartiets riksdagsgrupp.

Medlemmar i arbetsgruppen är

riksdagsledamot Sirkka-Liisa Anttila (C)
riksdagsledamot Tuomo Puumala (C)
riksdagsledamot Eero Lehti (Saml)
riksdagsledamot Ritva Elomaa (Sannf)
riksdagsledamot Teuvo Hakkarainen (Sannf)
riksdagsledamot Eero Heinäluoma (SDP)
riksdagsledamot Krista Kiuru (SDP)
riksdagsledamot Outi Alanko-Kahiluoto (Gröna)
riksdagsledamot Matti Semi (VF)
riksdagsledamot Mikaela Nylander (SFP)
riksdagsledamot Peter Östman (KD)

Arbetsgruppens mandatperid löper ut den 31 maj 2016.