null Arbetsgruppens förslag: Ändrade krav på transporthastigheten för brev

Arbetsgruppens förslag: Ändrade krav på transporthastigheten för brev

Pressmeddelande 23.09.2004 00.00 sv

Kraven på hur snabbt 1:a klass brev skall distribueras behöver lindras för att tidningsutdelningen på landsbygden skall kunna tidigareläggas. Avsikten är att minst 85 procent av inhemska brevförsändelser som skickas i 1:a klass skall nå mottagaren följande arbetsdag. Enligt förslaget skall en helt ny norm för kraven som gäller transporthastigheten införas: minst 97 procent av brevförsändelserna skall levereras till mottagaren senast den andra arbetsdagen räknat från inlämningsdagen. Enligt den nuvarande lagen skall minst 95 procent av brevförsändelserna delas ut följande arbetsdag.

Förslagen ingår i ett enhälligt betänkande som en arbetsgrupp vid kommunikationsministeriet överlämnade till minister Leena Luhtanen onsdagen den 22 september.

De ändrade kraven på brevbäringens snabbhet gör det möjligt att reformera utdelningen enligt de planer som Posten Finland Abp gjort med dagstidningarna. Om reformen genomförs skulle befolkningen på landsbygden få dagstidningen redan på morgonen.

Minister L u h t a n e n anser att arbetsgruppens förslag utgör en god grund för den fortsatta beredningen.
- Enskilda medborgare och företag har olika behov och förväntningar i fråga om posttjänster, och det är en utmaning att sammanjämka dem. Arbetsgruppens enhälliga förslag är en bra utgångspunkt för den framtida utvecklingen av postverksamheten. Nu väntar vi på respons och ställningstaganden beträffande förslaget. Jag hoppas att riksdagen kan inleda behandlingen av lagändringen före årets slut.

Enligt den undersökning som kommunikationsministeriet låtit göra är företagen och konsumenterna på det hela taget nöjda med postverksamheten, postutdelningen samt brev- och pakettrafiken. Värderingarna har stigit sedan år 2002.