Arbetsgrupper ska bereda utvecklingen av trafiknätet

Nyhet 26.04.2016 08.49 fi sv

Kommunikationsministeriet har den 25 april 2016 tillsatt en styrgrupp och tre projektgrupper för att förbereda utvecklingen av trafiknätet.

Styrgruppen bär ansvaret för att utredningen genomförs. Om man efter utredningsfasen beslutar att reformera trafiknätet är det styrgruppen som ska bereda övergången till den nya trafiknätsmodellen.

Beredningen sköts av tre projektgrupper med uppdrag att utreda grundandet av ett trafiknätsbolag, regleringen av bolagets verksamhetsmiljö och bolagets övriga uppgifter.

Kommunikationsministeriet inledde den 18 april 2016 beredningen av en reform för att utveckla trafiknätet och finansieringen av det. Under beredningen utreds möjligheterna att låta ett statsbolag svara för underhåll och utveckling av det statligt ägda trafiknätet. Avsikten är att statsbolaget ska kunna inleda sin verksamhet vid ingången av 2018.