null Arbetstiden för företagarförare i vägtrafiken kommer att regleras med ny lag

Arbetstiden för företagarförare i vägtrafiken kommer att regleras med ny lag

Pressmeddelande 27.06.2012 13.35 fi sv

Regeringens utkast till proposition till lag om företagarförares arbetstid i vägtrafiken har sänts på remiss. Utlåtandena ska tillhandahållas kommunikationsministeriet före den 24 augusti 2012.

Regeringen föreslår att en arbetstidslag stiftas för självständiga företagarförare, i vilken företagarförares maximala arbetstid per vecka, pauser och nattarbete i vägtrafiken fastställs. I propositionen med förslag till lag ingår även föreskrifter för företagarförares bokföringsskyldighet för arbetstid samt möjliga undantag gällande arbetstid till exempel av teknisk orsak eller orsak relaterad till arbetstidsarrangemang. Lagen gäller såväl person- som godstrafik.

Den nya lagen skulle innefatta även företagarförare i EU:s arbetstidsdirektiv för landsvägstrafik. I Finland har direktivet för arbetstagarnas del genomförts i form av en arbetstidslag och kollektivavtal för branschen.

Propositionen med förslag till lag som nu sänts på remiss såväl genomför som kompletterar EU:s kör- och vilobestämmelser för vägtrafiken. Lagens syfte är att upprätthålla och förbättra säkerheten och hälsan för yrkesutövarna i vägtrafiken. Målet är även att främja sund konkurrens inom transportverksamheten.

Regeringens proposition med förslag till lag har förberetts i kommunikationsministeriets och arbets- och näringsministeriets gemensamma arbetsgrupp. I arbetsgruppen ingick även representanter för övriga ministerier samt organisationer och föreningar inom branschen.

Ytterligare information

trafikråd Kimmo Kiiski, kommunikationsministeriet, tfn 0295 34 2304
äldre regeringssekreterare Seija Jalkanen, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 04 8952