null Åsikter om nivån på posttjänsterna utreddes

Åsikter om nivån på posttjänsterna utreddes

Nyhet 13.06.2011 13.42 fi sv

Enligt en utredning som Kommunikationsministeriet låtit göra anser majoriteten av finländarna att postverksamheten i vårt land fortfarande håller hög nivå. Tre fjärdedelar av de intervjuade hade ett positivt intryck av postverksamheten.

Särskilt för företag är det viktigt att brevet når adressen snabbt. Privatkunderna uppskattar leveranshastigheten vill dessutom vara säkra om att brevet når mottagaren. Det är anmärkningsvärt att brevets pris inte är avgörande.