Avaruusalan innovaatiot auttavat ihmisiä arjessa ja tukevat ilmastonmuutoksen torjuntaa

Pressmeddelande 05.12.2019 14.16 fi sv en

European Space Week 2019

Liikenne- ja viestintäministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö tiedottavat 

Ilmastonmuutoksen torjunta, kestävä kasvu, avaruuden kestävä käyttö ja arktinen alue, eli Suomen EU-puheenjohtajakauden keskeiset viestit, olivat vahvasti esillä European Space Week –tapahtuman ohjelmassa 3.-5. joulukuuta Helsingissä.

Tapahtuma keräsi yhteen yli 700 yritysten, tutkimusorganisaatioiden ja avaruushallinnon edustajaa keskustelemaan eurooppalaisesta avaruuspolitiikasta.

– EU:n kilpailukykyneuvosto hyväksyi viime viikolla Suomen johdolla valmistellut neuvoston päätelmät avaruusratkaisujen merkityksestä arktiselle alueelle. Avaruusviikko järjestettiin siten sopivaan ajankohtaan, johtava asiantuntija Maija Lönnqvist työ- ja elinkeinoministeriöstä iloitsee.

European Space Week –tapahtuman tavoitteena oli edistää yritysten, tutkimusorganisaatioiden, päätöksentekijöiden ja suuren yleisön tietoisuutta eurooppalaisten avaruusohjelmien mahdollisuuksista. Tapahtuman ydin oli Euroopan avaruuspolitiikkaa ja –strategiaa käsittelevä seminaari, joka sisälsi neljä Suomen EU-puheenjohtajakauden teemoihin keskittyvää paneelia:  

1. Avaruusratkaisut ilmastonmuutoksen torjunnassa
2. Uusi avaruustalous kestävän kasvun tekijänä
3. Avaruuden kestävä käyttö
4. Avaruusratkaisut arktisen alueen kestävässä hyödyntämisessä

Seminaarin avannut presidentti Tarja Halonen korosti puheessaan erityisesti avaruusratkaisujen merkitystä kestävälle kehitykselle ja meidän jokaisen arjelle.

– Ilmastonmuutoksen seurannan lisäksi avaruusteknologioilla voidaan esimerkiksi edistää harvaan asuttujen alueiden kehitystä etäkoulutuksen ja telelääketieteen keinoin, presidentti Halonen sanoi.

Presidentti Halonen painotti puheessaan myös yhteisten kansainvälisten sääntöjen merkitystä avaruuden vastuullisessa käytössä. Myös yksi paneeleista käsitteli tätä Suomelle tärkeää teemaa.

– Kaikkien toimijoiden tulee huolehtia avaruuden kestävästä käytöstä, jotta voidaan turvata yhteiskunnan kriittiset palvelut nyt ja tulevaisuudessa, johtava asiantuntija Jenni Tapio työ- ja elinkeinoministeriöstä tiivisti paneelin johtopäätökset.

Avaruusviikon loppusanat lausui työ- ja elinkeinoministeriön alivaltiosihteeri Petri Peltonen.

 – Avaruusalan yhteistyö on välttämätöntä Euroopan kilpailukyvyn varmistamiseksi, alivaltiosihteeri Peltonen muistutti.

– Tämä tapahtuma osoitti, miten monipuolista osaamista Euroopassa on, alivaltiosihteeri Peltonen jatkoi.

Suomalainen avaruusosaaminen oli vahvasti esillä avaruusviikon näyttelyissä ja puheenvuoroissa.

– Suomi on ketterä ja tunnustettu kasvavan avaruusliiketoiminnan osaaja. Kansallisen avaruusstrategiamme tavoitteena on olla vuonna 2025 maailman houkuttelevin ja ketterin avaruusliiketoimintaympäristö. Tavoitteeseen pääsemisessä kriittisen tärkeää on hyödyntää eurooppalaiset mahdollisuudet, Business Finlandin avaruusasioiden johtaja Kimmo Kanto toteaa.

– Avaruusdatan hyödyntäminen mahdollistaa uusien palveluiden ja sovellusten kehittämisen yhteiskunnan eri sektoreilla. Lisäksi saadaan välttämätöntä tietoa ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun ja päätöksentekoon, yksikön johtaja Päivi Antikainen liikenne- ja viestintäministeriöstä jatkaa.

Euroopan komissio järjesti European Space Week –tapahtuman yhdessä suomalaisten kumppanien kanssa osana Suomen EU-puheenjohtajakauden ohjelmaa.

Lisätietoja:

johtava asiantuntija Maija Lönnqvist, työ- ja elinkeinoministeriö, p. 050 331 3791
johtava asiantuntija Jenni Tapio, työ- ja elinkeinoministeriö, p. 050 562 9135
avaruusasioiden johtaja Kimmo Kanto, Business Finland, p. 050 5577 852
yksikön johtaja Päivi Antikainen, liikenne- ja viestintäministeriö, p. 050 382 7101