null Avtal om en ny isbrytare undertecknades

Avtal om en ny isbrytare undertecknades

Nyhet 18.02.2014 10.02 fi sv en

Avtal om en ny isbrytare undertecknades 14.2.2014 (Foto: Trafikverket)

Trafikverket och Arctech Helsinki Shipyard Oy har undertecknat ett avtal om att bygga en ny konventionell isbrytare. Isbrytarupphandlingens pris är sammanlagt 123 miljoner euro. Projektet har beviljats ett stöd på 24 miljoner euro av EU.

Finlands isbrytarkapacitet kommer att minska under de närmaste åren. För att trygga en tillfredsställande kapacitet och kostnadseffektivitet inom isbrytningen blir det Trafikverket som låter bygga den nya konventionella isbrytaren. Manövreringen av isbrytaren konkurrensutsätts.

Den nya isbrytaren överlåts till Trafikverket före ingången av 2016.

Isbrytaren representerar senaste nytt inom högteknologin och den är planerad speciellt för krävande isbrytning på Östersjön. Isbrytaren har oljebekämpnings- och nödbogseringsberedskap både för vinter- och sommarbruk i krävande förhållanden på öppet hav.