Avtalet om järnvägstransport av TFÄ mellan Finland och Ryssland till riksdagen för godkännande

Nyhet 17.04.2014 14.40 fi sv

Regeringen föreslår att riksdagen ska godkänna avtalet mellan Finland och Ryssland om transport av farliga ämnen i den direkta internationella järnvägstrafiken mellan länderna.

Ett statsfördrag som gäller saken undertecknades i juni 2013. Avtalets ikraftträdande kräver riksdagens godkännande. Samtidigt gör godkännandet ett slut på det avtalslösa läget inom järnvägstransporterna av TFÄ.

Avtalet kommer att avsevärt förbättra säkerheten under transporterna och göra ansvarsfördelningen klarare. Gränskontrollerna och den övriga myndighetstillsynen underlättas när det finns klara bestämmelser om parternas ansvar.

Avtalet innebär noggrannare bestämmelser om transportparternas allmänna skyldigheter och särskilt om skyldigheter som gäller avsändaren, transportbolaget och mottagaren. Avtalet innehåller närmare bestämmelser om transportförbud och eventuella avbrott i transporterna samt om överlåtande och återlämnande av vagnar.

För de finländska företagen har avtalet inte några nämnvärda konsekvenser, eftersom de krav det innehåller i hög grad motsvarar TFÄ-lagen och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

Avtalet träder i kraft 30 dagar efter att det sista skriftliga meddelandet om att parterna har genomfört de interna procedurer som ikraftträdandet kräver har inkommit.