null Basservice per telefon kan i fortsättningen ordnas också med mobiltelefonanslutning

Basservice per telefon kan i fortsättningen ordnas också med mobiltelefonanslutning

Pressmeddelande 02.02.2007 09.49 sv


Ett telebolag kan i fortsättningen erbjuda kunden allmän service också via en telefonanslutning med till exempel mobilteknik. Telefonanslutningen är också i fortsättningen allmän service som bör levereras till alla kunder, oberoende av var de bor.

Statsrådet föreslog den 1 februari att en ändring av kommunikationsmarknadslagen skall stadfästas.

Enligt den nuvarande kommunikationsmarknadslagen innebär skyldigheten att tillhandahålla allmän service att kunden om han så vill bör få en fast telefonanslutning till sin stadigvarande bostad. Nu har den allmänna service som gäller telefonanslutningen och basservicen delvis omdefinierats. Man vill inte längre binda skyldigheten att tillhandahålla allmän service till det fasta telefonnätet, som har ett ständigt sjunkande antal användare.

Lagändringen inverkar inte omedelbart på de nuvarande anslutningarna i trådnätet. Närmast inverkar ändringen på anskaffningen av nya anslutningar. De nya paragraferna börjar tillämpas efter det att Kommunikationsverket första gången efter att lagen trätt i kraft har utsett de företag som erbjuder allmän service.

Användaren har oberoende av tekniken fortsättningsvis rätt till samma basservice beträffande telefontjänsterna som tidigare. Till dem hör en internetanslutning på basnivå. Bredbandstjänster omfattas inte av skyldigheten att tillhandahålla allmän service.

Ytterligare information:
konsultativa tjänstemannen Laura Vilkkonen, tfn (09) 160 28391, 040 500 0817