null Bättre kommunikationsnät på passagerartåg

Bättre kommunikationsnät på passagerartåg

Pressmeddelande 15.04.2021 13.55 fi sv en

(Foto: Mika Pakarinen, Keksi / LVM)

Kommunikationsministeriet ordnade den 14 april 2021 ett rundabordsmöte som handlade om passagerartågens kommunikationsnät. Staten och företagen kom överens om att i år utarbeta en gemensam plan för att utveckla kommunikationsnäten.

I mötet deltog företrädare för VR Group, DNA, Elisa, Telia Finland, Ficom, Transport- och kommunikationsverket Traficom, Trafikledsverket, HRT och Digirata-projektet.

Finland är känt för trådlösa bredband som är täckande och av hög standard. Konsumenterna vill använda bredbandsnät oberoende av tid och plats. Fungerande kommunikationsnät förbättrar också kundtillfredsställelsen på tågen. Kommunikationsnäten bidrar till platsoberoende arbete och miljövänlig rörlighet.

Före coronapandemin höll passagerartrafiken på att öka i Finland. Det finns dock ställvis utmaningar i hur trådlösa bredbandsnät fungerar.

Mobilnätets nuvarande kapacitet invid banorna räcker inte till för ett stort antal användare samtidigt. Tågens metallkonstruktioner dämpar dessutom signalerna från mobilnätet. Förstärkarna för mobilnäten har i huvudsak installerats på tågen före 4G-tekniken. Förstärkarna stöder främst 2G- och 3G-näten som möjliggör samtal och dataanslutning som är långsammare än 4G-tekniken.

Att förbättra kommunikationsnäten på tågen kräver bland annat större mobilnätskapacitet invid banorna samt nya signalförstärkare och trådlösa lokalnät på tågen. 

Vad händer härnäst?

Mötesdeltagarna fortsätter samarbetet och målet är att under 2021 ta fram en plan för att utveckla kommunikationsnäten på passagerartågen.

Ytterligare information:

Kaisa Laitinen, kommunikationsråd, tfn 0295 040 772 7643, kaisa.laitinen(at)lvm.fi, Twitter @kaisa_laitinen