null Bättre verksamhetsbetingelser för medie- och telebranschen

Bättre verksamhetsbetingelser för medie- och telebranschen

Pressmeddelande 11.01.2018 13.47 fi sv en

Verksamhetsbetingelserna för medie- och telebranschen förbättras genom vissa ändringar av bestämmelserna i informationssamhällsbalken. Samtidigt ändras informationssamhällsbalkens namn till lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation.

Villkoren för att bevilja och återkalla programkoncessioner för radio- och televisionsverksamhet preciseras och den maximala sändningstiden för radioreklam slopas helt. Kommersiella aktörers verksamhetsbetingelser förbättras genom att man sänker Kommunikationsverkets avgift för tillsyn av televisions- och radioverksamhet. Däremot höjs den motsvarande avgiften till Rundradion.

I lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation finns bestämmelser som garanterar tillgängligheten till televisionsprogram för syn- och hörselskadade. Kommunikationsministeriet fastställer genom beslut det programutbud som ska förses med ljud- och textningstjänst.

En del av lagändringarna gäller kravet på ett europeiskt televisionsprogramutbud.

Bestämmelserna om bindningsavtal som gäller terminalutrustning och abonnemang upphävs som onödiga, vilket ger teleföretagen bättre verksamhetsförutsättningar.

Lagändringarna är en del av regeringens spetsprojekt för avveckling av onödig reglering. Lagen träder i kraft den 1 juni 2018.

Vad händer härnäst?

Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation träder i kraft den 1 juni 2018.

Vid kommunikationsministeriet utreds som bäst behovet att ändra även andra bestämmelser i lagen. En bedömningspromemoria om förbud mot telefonmarknadsföring av mobiltelefonabonnemang och om teleföretagens rätt att behandla uppgifter i fall av betalningsstörning eller missbruk är på remiss till den 19 januari 2018.

Mer information:

Kreetta Simola, kommunikationsråd, tfn 0295 342 609