null Behörigheten att utfärda fordonstekniska normer överförs till Trafi

Behörigheten att utfärda fordonstekniska normer överförs till Trafi

Nyhet 06.04.2017 13.32 fi sv

Behörigheten att utfärda tekniska normer för bilar och släpvagnar överförs från kommunikationsministeriet till Trafiksäkerhetsverket Trafi.

Regeringen lämnade den 6 april en proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av fordonslagen och vägtrafiklagen.

Överföringen av behörigheten att utfärda normer om fordonstekniska krav har genomförts stegvis. I det första steget överfördes behörigheten att utfärda föreskrifter om de tekniska krav som gäller för motorcyklar, mopeder, traktorer, trafiktraktorer, motorredskap och cyklar samt släpvagnar till dessa fordonskategorier.

Efter lagändringarna kommer Trafiksäkerhetsverket att ha behörighet att utfärda tekniska krav i fråga om alla fordon. De fordonstekniska kraven utvecklas snabbt, och genom denna ändring blir det effektivare att genomföra nationella normgivningsåtgärder. Avsikten är att bestämmelserna om de viktigaste kraven även framöver ska utfärdas genom lag.

Propositionen är ett led i regeringens avregleringsprojekt.

Lagarna avses träda i kraft sommaren 2017.