Beredningen av den andra fasen av transportbalken har börjat

Nyhet 23.09.2016 18.25 fi sv en

Regleringen av transportmarknaden samlas till en enda enhetlig lag, transportbalken. Transportbalken omspänner ett brett ämnesområde och därför genomförs lagreformen i tre faser. Den första fasen överlämnades till riksdagen för behandling den 22 september. I det första skedet gäller ändringsförslagen huvudsakligen regleringen av vägtrafiken.

Kommunikationsministeriet har inlett beredningen av den andra fasen av transportbalken. I det andra skedet sammanförs regleringen om marknaderna för luftfart, sjöfart och spårtrafik samt bestämmelserna om transporttjänster. Avsikten är att bestämmelserna ska bilda en konsekvent helhet med de bestämmelser om vägtrafiken som togs in i transportbalken i den första fasen.

Dessutom genomförs en omfattande reform av de bestämmelser som gäller yrkeskompetens.

I den andra fasen görs ytterligare insatser för att förbättra förutsättningarna för att digitalisera trafik- och transporttjänsterna och för att utnyttja information effektivare än hittills.

Transportbalken bereds i öppen växelverkan med intressengrupperna.

Transportbalken är ett led i genomförandet av två av regeringens spetsprojekt; spetsprojektet för att skapa en tillväxtmiljö för digital affärsverksamhet och spetsprojektet för smidigare författningar.