null Beredningen av en färdplan för fossilfria transporter framskrider

Beredningen av en färdplan för fossilfria transporter framskrider

Pressmeddelande 31.08.2020 10.00 fi sv en

Foto: Juha Tuomi / Rodeo

Vid kommunikationsministeriet bereds under förhösten en nationell färdplan för fossila transporter. Ministeriet ordnade den 27 augusti 2020 ett rundabordsmöte om klimatpolitiken inom transportsektorn och metoderna för att minska utsläppen.

– Finland har ett ambitiöst mål att halvera växthusgasutsläppen från de inhemska transporterna redan före 2030. Utsläppen från trafiken måste minskas genom rättvisa lösningar. Det centrala är att hållbara transporter med buss, cykel eller bilar med låga utsläpp är möjliga och attraktiva överallt i Finland, säger kommunikationsminister Timo Harakka.

Färdplanen visar hur klimatmålen för trafiken och transporterna kan nås. I färdplanen utnyttjas resultaten av det arbete som utförts av den omfattande arbetsgrupp för fossila transporter som tillsattes i november 2019. De kompletteras med de konsekvensbedömningar som blir klara i september om effektiviteten hos olika åtgärder för att minska utsläppen från trafiken. Färdplanen sänds på remiss senare i höst varefter statsrådet i slutet av året drar upp riktlinjer för de åtgärder som behövs.

Enligt regeringsprogrammet har Finland förbundit sig att halvera utsläppen från den inhemska trafiken under 2020-talet. Växthusgasutsläppen från transporterna förutspås minska i Finland under det innevarande årtiondet, men det behövs fortfarande många nya åtgärder för att halvera utsläppen. Trafiken och transporterna står för en femtedel av utsläppen av växthusgaser i Finland. Vägtrafiken står för 95 procent av utsläppen från den nationella trafiken.

Företrädare för följande instanser var inbjudna till rundabordssamtalet: Bil- och Transportbranschens Arbetstagarförbund AKT, Bilbranschens centralförbund, Automobilförbundet, Finlands Näringsliv EK, Finnair, Helsingfors stad, Klimatpanelen, Konkurrens- och konsumentverket, Kyyti Group, Neste Renewable Road Transportation, Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC, Biokretslopp och Biogas Finland, Finlands naturskyddsförbund, Rederierna i Finland, Teknologiindustrin, Åbo stadstrafik Ab, Vasa universitet, Valmet Automotive och Wärtsilä.

Mer information:

Matti Sadeniemi, specialmedarbetare, tfn 040 586 7234, matti.sadeniemi(at)lvm.fi

Sabina Lindström, avdelningschef, tfn 040 527 6103, sabina.lindstrom(at)lvm.fi