Berner på mobilindustrins världskongress i Barcelona

Pressmeddelande 22.02.2016 12.50 fi sv en

Kommmunikationsminister Anne Berner deltar i världskongressen för mobilindustrin (GSMA Mobile World Congress) som äger rum i Barcelona 22–25 februari.

Under kongressen deltar Berner bland annat i rundabordssamtal på ministernivå och håller ett tal vid ett evenemang i den finländska paviljongen. Minister Berner kommer också att träffa it-minister Mehmet Kaplan från Sverige, biträdande IKT-minister Monica Aspen från Mexico, kommunikations- och massmedieminister Sergej Nikiforov från Ryssland samt många andra internationellt inflytelserika företrädare för mobilbranschen.

I Finlands paviljong presenteras ”5G Test Network Finland” eller 5GNTF, ett nätverk som sammanför alla Tekes testnät för 5G-programmet till en helhet.

Eftersom testmiljön 5GTNF kombinerar egenskaper från flera olika testnät kan den på ett omfattande sätt tillgodose de forsknings- och utvecklingsbehov som anknyter till 5G-system. I samarbetet deltar totalt 40 parter. Enligt minister Berner är samarbetet helt unikt även internationellt sett.

- Förutom detta samarbete är det också unikt att vi i Finland kan anvisa frekvenser för produktutveckling och testning. Det första tillståndet för 5G-testning beviljades i oktober. Vi önskar alla intresserade välkomna att hos Kommunikationsverket lämna in en ansökan om tillstånd för testning av frekvenser, säger Berner.

- En framstegsvänlig och aktiv frekvenspolitik är en förutsättning för ibruktagningen av 5G. Finland vill även framöver påverka verksamheten globalt och inom EU så att vi för 5G hittar och anvisar ett tillräckligt stort antal lämpliga frekvenser, påpekar Berner.

Ytterligare information

Mikael Nyberg, avdelningschef för nätavdelningen, tfn 040 837 8794

Risto Murto, direktör för utvecklingsenheten, tfn 040 505 3320