null Besiktningsreformen startar med lagändringar

Besiktningsreformen startar med lagändringar

Pressmeddelande 23.02.2017 15.02 fi sv en

Regeringen föreslår ändringar i de lagar som gäller besiktning av fordon. Den regeringsproposition som regeringen överlämnade till riksdagen den 23 februari är ett led i totalreformen av besiktningslagstiftningen.

Propositionen gäller bland annat de komponenter som kontrolleras och de kontrollmetoder som tillämpas vid periodisk besiktning. Senare under våren kompletteras lagförslaget med en statsrådsförordning med bestämmelser om till exempel förlängda besiktningsintervaller.

- Besiktningsreformen är ett gott exempel på regeringens arbete för att avveckla normer i syfte att på ett konkret sätt underlätta medborgarnas vardag och göra företagens verksamhet smidigare, konstaterar kommunikationsminister Anne Berner.

Genom regeringspropositionen sätter man också i kraft de nya kraven i EU-direktiven om besiktning, vägkontroller och registreringsbevis för fordon.

I fortsättningen är det meningen att föreskrifter om fordonskomponenter som ska kontrolleras, kontrollmetoder, bedömningen av fel och brister i fordonen och besiktningsbevis ska meddelas av Trafiksäkerhetsverket i stället för att statsrådet utfärdar förordningar om dem.

I fråga om de aktörer som utför registrerings-, ändrings- och kopplingsbesiktningar samt beviljar enskilda godkännanden av fordon återtas kraven på oberoende. Till följd av detta kan de i fortsättningen erbjuda även andra tjänster som hänför sig till fordon, såsom verkstads- och underhållstjänster.

Trafiksäkerhetsverket bereder för närvarande en föreskrift för att genomföra kraven i det nya besiktningsdirektivet. Bestämmelser om bedömningen av fel och brister i fordon finns i bilagan till direktivet, och därmed har medlemsstaterna ingen prövningsrätt vid verkställigheten av dem.

Ytterligare information

Joel Karjalainen, överinspektör, 0295 342 028