null Besiktningsreformen startar med lagändringar

Besiktningsreformen startar med lagändringar

Nyhet 24.02.2017 10.04 fi sv

Foto: KM

Regeringen föreslår ändringar i de lagar som gäller besiktning av fordon. Den regeringsproposition som regeringen överlämnade till riksdagen den 23 februari är ett led i totalreformen av besiktningslagstiftningen.

Propositionen gäller bland annat de komponenter som kontrolleras och de kontrollmetoder som tillämpas vid periodisk besiktning. Senare under våren kompletteras lagförslaget med en statsrådsförordning med bestämmelser om till exempel förlängda besiktningsintervaller.

- Besiktningsreformen är ett gott exempel på regeringens arbete för att avveckla normer i syfte att på ett konkret sätt underlätta medborgarnas vardag och göra företagens verksamhet smidigare, konstaterar kommunikationsminister Anne Berner.

Genom regeringspropositionen sätter man också i kraft de nya kraven i EU-direktiven om besiktning, vägkontroller och registreringsbevis för fordon.