Tillbaka

Beslut om ytterligare trafikprojekt i sommarens budgetmangling

Beslut om ytterligare trafikprojekt i sommarens budgetmangling

Pressmeddelande 23.03.2006 16.29 sv

Under regeringens rambehandling av budgeten beslutade man att inom budgetramen som nya trafikledsprojekt ta med Ring I och bangårdsarbetena i Mellersta Böle.

Utvecklingsprojekt för trafikleder som man tidigare beslutat att skall inledas 2007 är vägen mellan Villmanstrand och Imatra samt banavsnitten Seinäjoki-Uleåborg och Lahtis-Luumäki.

Kommunikationsminister Susanna Huovinen är nöjd med regeringens linjedragning att besluta om nya trafikprojekt för 2007, vid sidan av dem man tidigare enats om.

På Huovinens förslag godkändes i ramförhandlingarna ett utlåtande, enligt vilket regeringen vid budgetmanglingen i augusti skall utvärdera möjligheterna att inleda ytterligare projekt ännu under denna valperiod. Enligt Huovinen utgör förslaget från ministerarbetsgruppen för trafikledspolitik utgångspunkten för vilka nya projekt man skall besluta om under budgetmanglingen.

De nya investeringarna finansieras bland annat med intäkter från försäljning av statlig egendom. Detta underlättas av regeringens beslut om att 20 procent av försäljningsintäkterna kan användas för infraprojekt och andra utgifter av engångsnatur, mot tidigare 10 procent.

Huovinen påminner om att den nuvarande regeringen varit rätt sparsam beträffande trafikinvesteringar. Vanhanens regering har hittills beslutat starta 12 projekt till ett värde av cirka 830 miljoner euro. I medeltal har regeringarna satsat en miljard på nya utvecklingsprojekt.

Riksväg sex med traditionell finansieringsmodell

Under ramförhandlingarna gjordes inga förändringar i budgeteringssättet för vägavsnittet mellan Villmanstrand och Imatra. Projektet genomförs med den traditionella modellen.

Så säkrar man att byggnadsprojektet kan inledas enligt den ursprungliga planen 2007.

Kommunikationsministeriet och Vägförvaltningen fortsätter att utveckla nya finansieringsmodeller.


Ytterligare information:
byggnadsrådet Mikko Ojajärvi, tfn (09) 160 28574 eller 0400 438 520
statssekreterare Perttu Puro, tfn (09) 160 28325 eler 040 779 3436