null Besluten om YLE-reformerna tas av nästa regering

Besluten om YLE-reformerna tas av nästa regering

Nyhet 23.03.2010 16.17 fi sv

Riksdagsgruppernas ordföranden kunde inte enas om reformen av Rundradions finansiering och förvaltningsmodell. I praktiken innebär det att den så kallade rundradioavgiften inte förs vidare till riksdagen i den form Lintilä-arbetsgruppen föreslår.

Gruppordförandenas gemensamma uppfattning är att man under år 2011 bör besluta om YLEs finansierings- och förvaltningsmodell. Beredningen av rundradioreformen fortsätter vid kommunikationsministeriet. Man strävar till att i nästa regeringsprogram skriva in en modell som snabbt kan godkännas.

- Vi har flera alternativ under beredning. Det är nästa regerings uppgift att välja en tillräckligt rättvis modell och för den söka riksdagens stöd, säger kommunikationsminister Suvi Lindén.