null Bestämmelserna om elektronisk kommunikation sammanförs

Bestämmelserna om elektronisk kommunikation sammanförs

Nyhet 06.09.2011 10.21 fi sv en

I enlighet med regeringsprogrammet inleds nu sammanförandet av lagstiftningen om elektronisk kommunikation och tillhandahållande av informationssamhällets tjänster.

Syftet är att avlägsna överlappningar samt förtydliga och uppdatera innehållet i bestämmelserna.

- Omkring tio lagar sammanförs i en informationssamhällsbalk. Det är delvis fråga om en teknisk överföring av paragrafer och moment. Det viktigaste målet är emellertid att garantera en fungerande kommunikationsmarknad, konstaterar bostads- och kommunikationsminister Krista Kiuru.

Huvudsakliga teman för beredningen av informationssamhällsbalken är förutom att förtydliga lagstiftningen även bland annat att ändra koncessionen för mobilteleapparater, verksamhetsutövarens skyldigheter och att se över bestämmelserna om konsumentskydd.


Beredningen av informationssamhällsbalken inleddes i ett seminarium för intressentgrupper den 6 september. Lagreformen kommer att ta fler år i anspråk.