Bilfria dagen lyckades bra – nästan 40 evenemang i 15 städer

Pressmeddelande 29.09.2006 16.53 sv

Miljöministeriet och kommunikationsministeriet informerar

Bilfria dagen och Rörliga veckan som föregick den var i år synlig på tiotals orter i form av 79 evenemang. Bilfria dagen firades i 15 städer, där det ordnades 36 olika jippon. Tema för dagen var i år klimatförändringen.

Rörliga veckan-evenemang ordnades sammanlagt 43 stycken under tiden 16-21.9. De var till största delen promenad- och cykelutfärder med naturtema, under vilka man även lyfte fram motionerandets hälsofördelar.

Vädret gynnade temadagens firare i stora delar av landet. Det rörde sig rikligt med fotgängare och cyklister på stan. I Helsingfors var centrumområdet kring Esplanadparken avgränsat som parkgatuområde mellan klockan 7 och 22, då genomfartstrafik i området var förbjuden och enbart körning till tomterna tilläts. Det förelåg även en fartbegränsning om 20 km/h på området.

Enligt trafikstyrningscentralen var det mycket lugnt under morgonrusningen i det bilfria området och dess omgivning. Även luftkvaliteten var enligt SAD renare på fredagen än den är under en vanlig vardag. På det Bilfria området var luften ren eftersom trafikmängderna var små.

På Espen gavs det 600 klimatlöften - I Åbo förevisades ny utrustning

Miljöministeriet och kommunikationsministeriet presenterade dagens teman vid sitt tält på Norra Esplanaden tillsammans med kommunikationskampanjen för klimatförändringen. Kampanjens målsättning var att motivera människor att göra klimatvänliga ändringar i sitt vardagsliv.

Under Bilfria dagen inflöt det sammanlagt 594 personliga klimatlöften i löfteslådan som fanns på Esplanaden från dem som firade dagen. I de flesta korten lovade människorna att de skall förbinda sig att använda kollektivtrafiken aktivare, promenera och cykla mer i stället för att använda bil. Klimatkampanjen fortsätter till slutet av februari 2007.

I Helsingfors Bilfria dag deltog även HST, SAD, Trafikskyddet, Finlands Taxiförbund, Andningsförbundet Heli, Helsingfors stads parkeringsövervakning och Nätverket för cyklingskommuner. HST tog i bruk en ny förenklad textmeddelandebiljett. Biljetten kan skaffas till mobiltelefonen genom att skicka beställningskoden A 1 som ett textmeddelande till numret 16353. Beställningskod för den svenska biljetten är AS 1. Även de gamla beställningskoderna bibehålls vid sidan av de nya.

Åbo öppnade Rörliga veckans evenemang den 18.9 och firade även Bilfri dag med temat "Mindre kolmonoxid, längre liv". Under evenemanget framförde man fördelar med lätt trafik och kollektivtrafik för miljön och hälsan. Människorna fick i Åbo bekanta sig med bland annat den nya sopningsmaskinen, som på vintern blir en sandningsmaskin. Därtill presenterades i Åbo en ny bussmodell, som togs i bruk under Bilfria dagen. I Åbo kollektivtrafik fick man under evenemangdagen resa med enkelbiljett hela dagen. I Åbo gjordes sammanlagt 150 klimatlöften under Rörliga veckan.

Nästa år är Bilfria dagen på en lördag. Då är temat för dagen och rörliga veckan sannolikt luftkvaliteten. För oss är temat mycket viktigt efter gatudammet i Finland och småpartikelutsläpp från trafiken försämrar städernas luftkvalitet speciellt om vårarna.

Tilläggsuppgifter:
Forskare Outi Väkevä, kommunikationsministeriet, tfn (09) 1602 8661
Informatör Mauri Vieru, miljöministeriet, tfn (09) 1603 9446
www.autotonpaiva.fi
www.ilmastonmuutos.info