Billigare roaming i EU-området fr.o.m. den 15 juni 2017

Nyhet 15.06.2017 17.22 fi sv en

Bild: LVM

En ny EU-förordning om roaming träder i kraft den 15 juni. I och med ändringen kommer man i regel att betala samma pris på roamingtjänster inom unionens område som i Finland.

Principen för den så kallade Roam-Like-At-Home-regleringen är att det inte tas ut några separata tilläggsavgifter vid periodiska resor. Operatörerna kan dock ta ut små tilläggsavgifter om de har fått tillstånd för detta eller om den gräns för normal användning som operatören fastställt i abonnemangsavtalet överskrids. Med ett undantagstillstånd för att ta ut tilläggsavgifter vill man säkerställa att stora och förmånliga datapaket utan begränsningar även framöver finns tillgängliga i Finland.

Tilläggsavgifterna för roaming slopas sålunda inte helt i alla abonnemang. Det finns dock alltid en reglerad övre gräns för tilläggsavgifterna och den är betydligt lägre än nuvarande högsta belopp.